Disclaimer

Media Communicatie & Z.O. besteedt veel zorg en aandacht aan de onderhoud van de website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Media Communicatie & Z.O. dan ook geen rechten worden ontleend. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Media Communicatie & Z.O. is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Aansprakelijkheid

Media Communicatie & Z.O. sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid deze te gebruiken. Media Communicatie & Z.O. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.

 

Adresgegevens & Z.O.

 • KNSM-Laan 99
  1019 LB Amsterdam

  T 020 794 02 00
  F 020 794 02 09

  info@mcenzo.nl
  Routebeschrijving

 • KVK: 34 322 511
 • BTW: 8203.01.553.B.01
 • Reknr: 40.60.77.967 ABN AMRO

 

Interessant & Z.O.